Trường Thái Homestay
Homestay

Trường Thái Homestay

4.1/5.0 - dựa trên 8 đánh giá
Xuất sắc
Tuyệt vời
Trung bình
Kém
Quá tệ
2/5.0Đăng vào 19-04-2021

"..."

5/5.0Đăng vào 19-04-2021

"Đã từng vào đây..."

Đã từng vào đây

5/5.0Đăng vào 19-04-2021

"Đẹp..."

Đẹp

5/5.0Đăng vào 19-10-2020

"..."

1/5.0Đăng vào 19-04-2019

"Minh tan..."

Minh tan

5/5.0Đăng vào 19-04-2018

"Tốt..."

Tốt

Hoạt động của Tài khoản

Hồ sơ đánh giá này trên Hà Giang Review chưa được xác nhận. Đây là gì?

Trường Thái Homestay

Tất cả những thông tin và đánh giá về Trường Thái Homestay trên Hà Giang Review

Liên hệ

Đây là công ty của bạn?

Xác nhận hồ sơ công ty của bạn để truy cập các công cụ kinh doanh miễn phí của Hà Giang Review và bắt đầu đến gần hơn với khách hàng của bạn ngay hôm nay!

Xác nhận doanh nghiệp này

Đăng nhập