Plateau Coffee - Tea - Food
Cà phê & Trà

Plateau Coffee - Tea - Food

4/5.0 - dựa trên 8 đánh giá
Xuất sắc
Tuyệt vời
Trung bình
Kém
Quá tệ
4/5.0Đăng vào 29-04-2021

"..."

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Best BELT sandwich in Vietnam, great coffee, ..."

Best BELT sandwich in Vietnam, great coffee, super friendly staff, clean toilets, also a good place to escape the rain

3/5.0Đăng vào 29-04-2021

"(Translated by Google) April 15, 2019 stopped..."

(Translated by Google) April 15, 2019 stopped, climbed the double mountain car steps. Characterless (Original) 15/4/2019 dừng chân, leo các bậc thang xe núi đôi. Không có gì đặc sắc

4/5.0Đăng vào 29-04-2021

"(Translated by Google) The place to stop watc..."

(Translated by Google) The place to stop watching the mountain of Quan Ba. (Original) Nơi dừng chân ngắm cảnh núi đôi Quản Bạ.

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"(Translated by Google) Great atmosphere (Ori..."

(Translated by Google) Great atmosphere (Original) Không khí tuyệt

1/5.0Đăng vào 29-04-2019

"(Translated by Google) tam okay (Original) t..."

(Translated by Google) tam okay (Original) tam ổn

Hoạt động của Tài khoản

Hồ sơ đánh giá này trên Hà Giang Review chưa được xác nhận. Đây là gì?

Plateau Coffee - Tea - Food

Tất cả những thông tin và đánh giá về Plateau Coffee - Tea - Food trên Hà Giang Review

Liên hệ

Đây là công ty của bạn?

Xác nhận hồ sơ công ty của bạn để truy cập các công cụ kinh doanh miễn phí của Hà Giang Review và bắt đầu đến gần hơn với khách hàng của bạn ngay hôm nay!

Xác nhận doanh nghiệp này

Đăng nhập