Tmore Ha Giang
Cà phê & Trà

Tmore Ha Giang

4.5/5.0 - dựa trên 8 đánh giá
Xuất sắc
Tuyệt vời
Trung bình
Kém
Quá tệ
5/5.0Đăng vào 6 tháng trước

"Amazing place for having great coffe and tea ..."

Amazing place for having great coffe and tea and chill for a while. The staff is amazing and they are always happy and willing to help you to have a good time.

5/5.0Đăng vào 8 tháng trước

"..."

2/5.0Đăng vào 8 tháng trước

"..."

5/5.0Đăng vào 9 tháng trước

"(Translated by Google) Drinks are available, ..."

(Translated by Google) Drinks are available, near the main road (Original) Quán đồ uống được, ngày gần đường chính

5/5.0Đăng vào 10 tháng trước

"..."

4/5.0Đăng vào 11 tháng trước

"Ok one..."

Ok one

Hoạt động của Tài khoản

Hồ sơ đánh giá này trên Hà Giang Review chưa được xác nhận. Đây là gì?

Tmore Ha Giang

Tất cả những thông tin và đánh giá về Tmore Ha Giang trên Hà Giang Review

Liên hệ

Đây là công ty của bạn?

Xác nhận hồ sơ công ty của bạn để truy cập các công cụ kinh doanh miễn phí của Hà Giang Review và bắt đầu đến gần hơn với khách hàng của bạn ngay hôm nay!

Xác nhận doanh nghiệp này

Đăng nhập