White H'mong Homestay
Homestay

White H'mong Homestay

5/5.0 - dựa trên 14 đánh giá
Xuất sắc
Tuyệt vời
Trung bình
Kém
Quá tệ
5/5.0Đăng vào 17-04-2021

"Phin is a great guy and his parents warm and ..."

Phin is a great guy and his parents warm and welcoming. Simple accommodation at beautiful spot, great dinner, walk around the village. Thanks for very authentic experience and good luck with your dreams!

5/5.0Đăng vào 17-04-2021

"Very nice place, the Family is sooo nice! Del..."

Very nice place, the Family is sooo nice! Delicious family dinner, lots of 'happy water'! =) =)

5/5.0Đăng vào 17-04-2021

"Good homestay .. So nice ... i will come back..."

Good homestay .. So nice ... i will come back

5/5.0Đăng vào 17-04-2021

"Beautiful place family fiendly..... Good Home..."

Beautiful place family fiendly..... Good Homestay

5/5.0Đăng vào 17-04-2021

"Good for explore life..."

Good for explore life

5/5.0Đăng vào 17-04-2021

"good homestay..."

good homestay

Hoạt động của Tài khoản

Hồ sơ đánh giá này trên Hà Giang Review chưa được xác nhận. Đây là gì?

White H'mong Homestay

Tất cả những thông tin và đánh giá về White H'mong Homestay trên Hà Giang Review

Liên hệ

Đây là công ty của bạn?

Xác nhận hồ sơ công ty của bạn để truy cập các công cụ kinh doanh miễn phí của Hà Giang Review và bắt đầu đến gần hơn với khách hàng của bạn ngay hôm nay!

Xác nhận doanh nghiệp này

Đăng nhập