Đánh giá về Nhà Nghỉ Tuấn Duyên

5/5.0Đăng vào 9 tháng trước

"Dep..."

Dep

Đánh giá mới
về Nhà Nghỉ Tuấn Duyên

duyên cao
5/5.0duyên cao

"(Translated by Google) The name of the house ..."

(Translated by Google) The name of the house thinks that it is cleaner than the hotel, the pure white pillow cover, the cleaning in the room is very clean,[...]

oanh ho
5/5.0oanh ho

"(Translated by Google) So ok (Original) Quá ..."

(Translated by Google) So ok (Original) Quá ok luôn

Đăng nhập