Đánh giá về Silk River Hotel

5/5.0Đăng vào 7 tháng trước

"(Translated by Google) Really didn't expect t..."

(Translated by Google) Really didn't expect the hotel to be so comfortable, the PV was enthusiastic and the food was delicious (Original) Thực sự không nghĩ đến KS lại thoải mái như vậy, PV nhiệt tình và đồ ăn rất ngon

Đánh giá mới
về Silk River Hotel

Nguyễn Thị Yến
5/5.0Nguyễn Thị Yến

"(Translated by Google) Too deserving of 5 sta..."

(Translated by Google) Too deserving of 5 stars (Original) Quá xứng đáng cho 5 sao

Vu Pak
5/5.0Vu Pak

"(Translated by Google) New hotel clean and co..."

(Translated by Google) New hotel clean and cozy enthusiastic staff The price is also very affordable with discount season (Original) Khách sạn mới sạch sẽ[...]

Đăng nhập