Đánh giá về Tung Duong Cafe

4/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Đồ uống ngon, không gian yên tĩnh, hơi hẹp...."

Đồ uống ngon, không gian yên tĩnh, hơi hẹp.

Đánh giá mới
về Tung Duong Cafe

Minh Hai Ngo
5/5.0Minh Hai Ngo

"Rất thú vị..."

Rất thú vị

Hà Giang
5/5.0Hà Giang

"Tuyệt vời..."

Tuyệt vời

Đăng nhập