Đánh giá về Xe Cung Điện Hà Giang

5/5.0Đăng vào 9 tháng trước

"(Translated by Google) New car, quiet, privat..."

(Translated by Google) New car, quiet, private cabin, so it feels very luxury (Original) Xe mới, nằm êm, khoang cabin riêng nên cảm giác rất luxury

Đánh giá mới
về Xe Cung Điện Hà Giang

Nguyễn Quang Thát
5/5.0Nguyễn Quang Thát

"(Translated by Google) Very new car and VIP, ..."

(Translated by Google) Very new car and VIP, I will recommend to friends. (Original) Xe rất mới và vip, mình sẽ giới thiệu cho bạn bè.

hotel hanoi may flower
5/5.0hotel hanoi may flower

"(Translated by Google) Thank you Epic for hel..."

(Translated by Google) Thank you Epic for helping your family book a car. (Original) Cam on Epic da giup gia dinh anh dat xe.

Đăng nhập