Đánh giá về Nhà Xe Bằng Phấn

1/5.0Đăng vào 08-02-2023

"Các bộ phận làm việc rất tệ, điều phối, xe chung chuyển và lái ce"

Các bộ phận làm việc rất tệ, điều phối, xe chung chuyển và lái xe chính ko hề làm việc với nhau, ngừoi này đổ lỗi ngừoi kia. Hẹn đón bạn mình lúc 7h nhưng 9h mới đón, bạn mình đợi giữa đường trời mưa trong 2 tiếng. Đừng bao giờ đi nhé mọi người. The departments work very badly, the dispatcher, the transfer car and the main driver don't work together, each blames the other. Told us that they would pick up my friend at 7am but only arrrive at 9, my friend waited in the middle of the rain for 2 hours. Never use this service

Đánh giá mới
về Nhà Xe Bằng Phấn

Thu hằng
1/5.0Thu hằng

"Quá tệ"

Quá tệ

lê đăng hoằng
1/5.0lê đăng hoằng

"K có trách nhiệm."

K có trách nhiệm.

Đăng nhập