Đánh giá về Nhà Hàng Oanh Hiệu

1/5.0Đăng vào 3 tháng trước

"Nhân viên lấc cấc Món ăn không đảm bảo chất lượng, ăn món nhà hà"

Nhân viên lấc cấc Món ăn không đảm bảo chất lượng, ăn món nhà hàng về đau bụng 😳🥹

Đánh giá mới
về Nhà Hàng Oanh Hiệu

Tan Tran Nhat
5/5.0Tan Tran Nhat

"Traditional cuisine; friendly owners and staf..."

Traditional cuisine; friendly owners and staff. One of the best in Dong Van. Highly recommended.

Rachel Park
1/5.0Rachel Park

"Worst food I’ve had in all Vietnam. not sure ..."

Worst food I’ve had in all Vietnam. not sure what we paid such a high price for - maybe the 3 HUGE LONG hairs I found on top of my pho. Made the mistake o[...]

Đăng nhập