Đánh giá về Nhà Xe Quang Nghị

2/5.0Đăng vào 30-04-2021

"(Translated by Google) Bed cars are of accept..."

(Translated by Google) Bed cars are of acceptable quality. Staff with poor service: speak rudely, scold foreign customers, not enthusiastic (Original) Xe giường nằm có chất lượng chấp nhận được. Nhân viên có độ phục vụ kém: ăn nói thô lỗ, mắng chửi khách nước ngoài, không nhiệt tình

Đánh giá mới
về Nhà Xe Quang Nghị

Hanoi lullaby Hotel & Travel
5/5.0Hanoi lullaby Hotel & Travel

"(Translated by Google) The good car pick-up s..."

(Translated by Google) The good car pick-up station also has wifi on my car for some networks. (Original) Nhà xe đón khách tốt có cả wifi tren xe cho anh [...]

Daisy Tran
1/5.0Daisy Tran

"(Translated by Google) Vietjet of Ha Giang Th..."

(Translated by Google) Vietjet of Ha Giang The bus turns constantly, so if the car from Hanoi to HG is slow, the bus from Ha Giang will be late from 1am-2h[...]

Đăng nhập