Đánh giá về Silk River Hotel

5/5.0Đăng vào 7 tháng trước

"(Translated by Google) New hotel room with ri..."

(Translated by Google) New hotel room with river view is very cool, breakfast is delicious. Especially the coffee is amazing (Original) Khách sạn mới phòng có view sông rất thoáng mát, bữa sáng rất ngon miệng. Đặc biệt là coffe thật tuyệt vời

Đánh giá mới
về Silk River Hotel

Nguyễn Thị Yến
5/5.0Nguyễn Thị Yến

"(Translated by Google) Too deserving of 5 sta..."

(Translated by Google) Too deserving of 5 stars (Original) Quá xứng đáng cho 5 sao

Vu Pak
5/5.0Vu Pak

"(Translated by Google) New hotel clean and co..."

(Translated by Google) New hotel clean and cozy enthusiastic staff The price is also very affordable with discount season (Original) Khách sạn mới sạch sẽ[...]

Đăng nhập