Đánh giá về Cho thuê ô tô & Xe máy Hà Giang

5/5.0Đăng vào 03-06-2022

"Loop"

- driving carefully - amazing guide - stunning landscapes and hikes - recommends good homestay & activities - the only negative will be if you don‘t book a tour with them

Đánh giá mới
về Cho thuê ô tô & Xe máy Hà Giang

Ricky Dias
5/5.0Ricky Dias

"Highly recommend booking with Minh"

Highly recommend booking with Minh, They have taken care of everything right from the bus from Hanoi to an overnight stay in Ha Giang and then a bike with [...]

Trinh Nguyen
5/5.0Trinh Nguyen

"Dịch vụ ok lắm, anh chủ nhiệt tình, thông tin..."

Dịch vụ ok lắm, anh chủ nhiệt tình, thông tin đầy đủ, anh tài xế cũng tận tâm không kém, chia sẻ từ lộ trình đến ăn uống nên nhóm rất hài lòng, 5 sao ❤️

Đăng nhập