Đánh giá về Coffee 52

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Great place with nice coffee and friendly own..."

Great place with nice coffee and friendly owner

Đánh giá mới
về Coffee 52

Văn Nguyên Nguyễn
4/5.0Văn Nguyên Nguyễn

"Một nơi có thể thư giãn và thưởng thức mọi..."

Một nơi có thể thư giãn và thưởng thức mọi thứ đồ uống

Jonas Brüggen
5/5.0Jonas Brüggen

"Great coffee and a very clean place..."

Great coffee and a very clean place

Đăng nhập