Đánh giá về Dong Van Bar Coffee

5/5.0Đăng vào 20-04-2021

"Do not miss a stop off at this place! Best sc..."

Do not miss a stop off at this place! Best scenery I’ve ever seen in my life, good coffee. I didn’t want to leave

Đánh giá mới
về Dong Van Bar Coffee

DU LỊCH HÀ GIANG
5/5.0DU LỊCH HÀ GIANG

"Quá đẹp và quá tự nhiên đúng như du lịch bền ..."

Quá đẹp và quá tự nhiên đúng như du lịch bền vững

Quoc Noi Hoang
5/5.0Quoc Noi Hoang

"Quán đẹp lắm các bạn ạ..."

Quán đẹp lắm các bạn ạ

Đăng nhập