Đánh giá về Coffee Truc Xinh

4/5.0Đăng vào 20-04-2021

"(Translated by Google) Going along Meo Vac to..."

(Translated by Google) Going along Meo Vac town, I like this cafe, the cafe is not too special but the space is extremely beautiful. (Original) Đi dọc thị trấn Mèo Vạc thì ưng ý nhất quán cafe này, cafe không quá đặc biệt nhưng không gian cực kỳ đẹp.

Đánh giá mới
về Coffee Truc Xinh

thuy thuy
5/5.0thuy thuy

"..."

quang thuong
5/5.0quang thuong

"..."

Đăng nhập