Đánh giá về Moc Coffee

1/5.0Đăng vào 9 tháng trước

"Had breakfast at ca phe sinh to. Terrible, ex..."

Had breakfast at ca phe sinh to. Terrible, expensive. Fried rice took them an hour, thought they imported it from Cambodia by bycicle

Đánh giá mới
về Moc Coffee

Phuc Nguyen
3/5.0Phuc Nguyen

"Quán khá bình thường, về mọi thứ..."

Quán khá bình thường, về mọi thứ

Aleksander Hugo
3/5.0Aleksander Hugo

"Nothing special. Coffee was very sour...."

Nothing special. Coffee was very sour.

Đăng nhập