Đánh giá về Nhà Xe Ngọc Cường

1/5.0Đăng vào 23-04-2022

"(Translated by Google) Put the top and bottom..."

(Translated by Google) Put the top and bottom end. I don't understand what the switchboard was for. Get customer feedback yes and then leave. What needs vs vs that. Communion on people. (Original) Đặt đầu và đc nằm cuối. Chả hiểu sinh ra cái tổng đài để làm gì. Nhận phản ánh của khách vâng vâng rồi bỏ xó luôn. Thế cần gì đặt vs đọ. Rước bực vào người.

Đánh giá mới
về Nhà Xe Ngọc Cường

Clip Hài Hước
3/5.0Clip Hài Hước

"Tạm..."

Tạm

Phạm Ngọc Toàn
4/5.0Phạm Ngọc Toàn

"Good..."

Good

Đăng nhập