Đánh giá về Quyet Hang Fastfood And Drink

4/5.0Đăng vào 9 tháng trước

"Trà sữa uống ok. Nhưng pizza thì hổng ngon lắ..."

Trà sữa uống ok. Nhưng pizza thì hổng ngon lắm

Đánh giá mới
về Quyet Hang Fastfood And Drink

Fostin Music
5/5.0Fostin Music

"Really good products (special bubble tea), we..."

Really good products (special bubble tea), well cooked (chicken) Nice price and beautiful place 👍 I recommend !

Anne N
5/5.0Anne N

"Lovely service and goog fried chicken!..."

Lovely service and goog fried chicken!

Đăng nhập