Đánh giá về 1Highbar

5/5.0Đăng vào 20-04-2021

"Mình cực thích nơi này, em chủ cực dễ thương,..."

Mình cực thích nơi này, em chủ cực dễ thương, beer rất ngon nữa hihi

Đánh giá mới
về 1Highbar

Greg Reed
5/5.0Greg Reed

"Thanks Mon for the amazing feast! Good food, ..."

Thanks Mon for the amazing feast! Good food, good beer, cool playlist (Scooter, new for me!) and you as a welcoming host. Times are tough now, but the area[...]

Corbin Fraser
5/5.0Corbin Fraser

"Great vibes. Big group of us ordered food in ..."

Great vibes. Big group of us ordered food in advance. Delicious food and drinks.

Đăng nhập