Đánh giá về Anh Lộc Restaurant - Fastfood And Drinks

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Quán sạch sẽ, ông chủ đẹp trai, phục vụ đồ ăn..."

Quán sạch sẽ, ông chủ đẹp trai, phục vụ đồ ăn nhanh, nhiệt tình, đồ ăn ngon, 5 star

Đánh giá mới
về Anh Lộc Restaurant - Fastfood And Drinks

Tú Nguyễn
5/5.0Tú Nguyễn

"ngon tuyệt vời ông mặt trời!!!!!!!..."

ngon tuyệt vời ông mặt trời!!!!!!!

adam owayyed
5/5.0adam owayyed

"Great service, great food and the host speaks..."

Great service, great food and the host speaks English fluently

Đăng nhập