Đánh giá về Đăng Quang Watch - Hà Giang

5/5.0Đăng vào 11-05-2021

"(Translated by Google) I really like to buy g..."

(Translated by Google) I really like to buy goods here because the quality and service attitude is very good (Original) mình rất thích mua hàng ở đây vì chất lượng cũng như thái độ phục vụ rất tôt

Đánh giá mới
về Đăng Quang Watch - Hà Giang

Gregg Johnson
1/5.0Gregg Johnson

"Thanks for the lost of time..."

Thanks for the lost of time

Tv Ha Giang
4/5.0Tv Ha Giang

"(Translated by Google) Watches and glasses ar..."

(Translated by Google) Watches and glasses are great (Original) Đồng hồ ,kính mắt quá tuyệt vời

Đăng nhập