Đánh giá về Hagiang-holic

5/5.0Đăng vào 23-01-2022

"(Translated by Google) Delicious food, friend..."

(Translated by Google) Delicious food, friendly staff, will definitely be back. (Original) Đồ ăn ngon, nhân viên thân thiện, nhất định sẽ quay lại.

Đánh giá mới
về Hagiang-holic

Minn Chann
5/5.0Minn Chann

"..."

Sơn Nguyen
5/5.0Sơn Nguyen

"(Translated by Google) The poetic setting, fu..."

(Translated by Google) The poetic setting, fully equipped room, delicious black chicken hot pot and enthusiastic staff. (Original) Khung cảnh nên thơ , ph[...]

Đăng nhập