Đánh giá về Leo Coffee

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Good espresso and ice-blended chestnut coffee..."

Good espresso and ice-blended chestnut coffee! The staff is very sweet and helpful.

Đánh giá mới
về Leo Coffee

Bon tv
5/5.0Bon tv

"Quán đẹp và thơ mộng..."

Quán đẹp và thơ mộng

Đặng Văn Nam
3/5.0Đặng Văn Nam

"Ko gian đẹp..."

Ko gian đẹp

Đăng nhập