Đánh giá về Đăng Quang Watch - Hà Giang

5/5.0Đăng vào 11-05-2021

"(Translated by Google) I got the staff here t..."

(Translated by Google) I got the staff here to give me a great experience of watches, beautiful and beautiful boys and girls, the watch is also beautiful, the price is so many options. I'm very satisfied. (Original) Tôi được các bạn nhân viên ở đây cho tôi một trải nghiệm tuyệt vời về đồng hồ, toàn trai xinh gái đẹp, đồng hồ cũng đẹp, giá cả nhiều lựa chọn. Tôi rất hài lòng.

Đánh giá mới
về Đăng Quang Watch - Hà Giang

Gregg Johnson
1/5.0Gregg Johnson

"Thanks for the lost of time..."

Thanks for the lost of time

Tv Ha Giang
4/5.0Tv Ha Giang

"(Translated by Google) Watches and glasses ar..."

(Translated by Google) Watches and glasses are great (Original) Đồng hồ ,kính mắt quá tuyệt vời

Đăng nhập