Đánh giá về Thuê Xe Máy Hà Giang - Motogo

5/5.0Đăng vào 25-04-2022

"..."

Đánh giá mới
về Thuê Xe Máy Hà Giang - Motogo

Trần Anh Vũ
5/5.0Trần Anh Vũ

"(Translated by Google) Good car, enthusiastic..."

(Translated by Google) Good car, enthusiastic and attentive staff. Next time I return to Ha Giang, I will definitely support you. (Original) Xe tốt,nhân [...]

Huyền Thư
4/5.0Huyền Thư

"..."

Đăng nhập