Đánh giá về Duyệt Thành - Thắng Cố Dê

3/5.0Đăng vào 19-04-2021

"Chuẩn ngon, bổ, dẻ đúng nghĩa......"

Chuẩn ngon, bổ, dẻ đúng nghĩa...

Đánh giá mới
về Duyệt Thành - Thắng Cố Dê

Van Vuong Vu
1/5.0Van Vuong Vu

"(Translated by Google) Restaurant on stilt ho..."

(Translated by Google) Restaurant on stilt house, serving popular goat dishes (Original) Quán ăn nhà sàn, phục vụ các món dê bình dân

núi đá vùng cao
4/5.0núi đá vùng cao

"ngon..."

ngon

Đăng nhập