Đánh giá về Hp Motorbike & Tours

5/5.0Đăng vào 11-05-2021

"Very good quality bikes, super helpful servic..."

Very good quality bikes, super helpful service. We had the best experience doinf Ha Giang loop thanks to M. Hung and his team. I highly recommend!

Đánh giá mới
về Hp Motorbike & Tours

banmaixanh banmaixanh
5/5.0banmaixanh banmaixanh

"Đi phượt hà giang mà không thuê xe máy để đi ..."

Đi phượt hà giang mà không thuê xe máy để đi lượn thì đúng là thiếu xót lớn nhất trong đời các bác ạ. Vừa tự do, làm chủ cuộc chơi không phải phụ thuộc vào[...]

levuon gtuan
5/5.0levuon gtuan

"(Translated by Google) I am a genuine Ha Gian..."

(Translated by Google) I am a genuine Ha Giang resident and have seen many places to rent motorbikes in Ha Giang. Here you will be able to rent a car at a [...]

Đăng nhập