Đánh giá về Cafe' Phố Đá

4/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Quán đẹp. Tuy nhiên không có đồ uống lon...."

Quán đẹp. Tuy nhiên không có đồ uống lon.

Đánh giá mới
về Cafe' Phố Đá

giang chang
1/5.0giang chang

"(Translated by Google) Traveling (Original) ..."

(Translated by Google) Traveling (Original) Phượt du lịch

phú vi trung
5/5.0phú vi trung

"Không gian đẹp. Đồ uống ngon..."

Không gian đẹp. Đồ uống ngon

Đăng nhập