Đánh giá về Silk River Hotel

5/5.0Đăng vào 01-10-2021

"(Translated by Google) New hotel! Large room,..."

(Translated by Google) New hotel! Large room, beautiful river view (Original) Khách sạn mới! Phòng rộng, view sông thoáng đẹp

Đánh giá mới
về Silk River Hotel

Hoàng Hùng
4/5.0Hoàng Hùng

"(Translated by Google) Nice room, service and..."

(Translated by Google) Nice room, service and location Ok (Original) Phòng đẹp, dịch vụ và vị trí Ok

Hùng Nguyễn
4/5.0Hùng Nguyễn

"(Translated by Google) Enthusiastic staff, gu..."

(Translated by Google) Enthusiastic staff, guests should consider staying in a superior room because there is no window, so it is not airy (Original) Nhân[...]

Đăng nhập