Đánh giá về Thaco Hà Giang

5/5.0Đăng vào 30-04-2021

"(Translated by Google) Very good, professiona..."

(Translated by Google) Very good, professional service agent (Original) đại lý phục vụ rất tốt, chuyên nghiệp

Đánh giá mới
về Thaco Hà Giang

Tuan Nguyen
5/5.0Tuan Nguyen

"(Translated by Google) Serve ok (Original) P..."

(Translated by Google) Serve ok (Original) Phục vụ ok

Hoàng Đình Kiên TV
5/5.0Hoàng Đình Kiên TV

"..."

Đăng nhập