Đánh giá về Cafe Karaoke Thái Thảo

5/5.0Đăng vào 4 tháng trước

"Cà phê ngon chủ quán người miền nam nhiệt tình niềm nở chào đón k"

Cà phê ngon chủ quán người miền nam nhiệt tình niềm nở chào đón khách

Đánh giá mới
về Cafe Karaoke Thái Thảo

Nguyen Van Quy
3/5.0Nguyen Van Quy

"Phòng đẹp..."

Phòng đẹp

Nguyễn Hồng Phúc
3/5.0Nguyễn Hồng Phúc

"Hát được..."

Hát được

Đăng nhập