Đánh giá về Cho Thuê Xe Máy - Ha Giang Wings Bungalow

5/5.0Đăng vào 10-01-2021

"(Translated by Google) Good car runs well. B ..."

(Translated by Google) Good car runs well. B host enthusiastic instructions. When you return you can also take a bath for free (Original) Xe tốt chạy khoẻ. B chủ chỉ dẫn nhiệt tình. Khi quay về còn được tắm miễn phí nữa

Đánh giá mới
về Cho Thuê Xe Máy - Ha Giang Wings Bungalow

Diện Nguyễn
5/5.0Diện Nguyễn

"..."

Giang Vũ
5/5.0Giang Vũ

"(Translated by Google) Strong motorbike, frie..."

(Translated by Google) Strong motorbike, friendly driver (Original) Xe máy khoẻ tài xế thân thiện

Đăng nhập