Đánh giá về Ha Giang Motorbike And Tour

5/5.0Đăng vào 25-04-2022

"Anh chủ thân thiện nhiệt tình..."

Anh chủ thân thiện nhiệt tình

Đánh giá mới
về Ha Giang Motorbike And Tour

Ha Giang Tasego
5/5.0Ha Giang Tasego

"Điểm 10 cho chất lượng từ phòng nghỉ cho đến ..."

Điểm 10 cho chất lượng từ phòng nghỉ cho đến dịch vụ thuê xe máy. tất cả đều hoàn hảo

Le Tuan
5/5.0Le Tuan

"Quá tuyệt vời khi được trải nghiệm ở nơi này..."

Quá tuyệt vời khi được trải nghiệm ở nơi này

Đăng nhập