Đánh giá về Ha Giang Motorbike And Tour

5/5.0Đăng vào 25-04-2022

"Điểm 10 cho chất lượng từ phòng nghỉ cho đến ..."

Điểm 10 cho chất lượng từ phòng nghỉ cho đến dịch vụ thuê xe máy. tất cả đều hoàn hảo

Đánh giá mới
về Ha Giang Motorbike And Tour

Le Tuan
5/5.0Le Tuan

"Quá tuyệt vời khi được trải nghiệm ở nơi này..."

Quá tuyệt vời khi được trải nghiệm ở nơi này

Huyền Nguyễn
5/5.0Huyền Nguyễn

"Anh chủ thân thiện nhiệt tình..."

Anh chủ thân thiện nhiệt tình

Đăng nhập