Đánh giá về Xe Khách Cầu Mè - Bus Transport

1/5.0Đăng vào 30-04-2021

"2 hours late to Hanoi from Ha Giang destinati..."

2 hours late to Hanoi from Ha Giang destination. Bus stopped probably 15 times during the trip. 3 hours late to Ha Giang from Sapa before the Hanoi Trip. Plan for a delay in time.

Đánh giá mới
về Xe Khách Cầu Mè - Bus Transport

Thị Thanh Nga Nguyễn
5/5.0Thị Thanh Nga Nguyễn

"Èo ! Trước giờ cứ nghĩ Hà Giang xa xôi gập gh..."

Èo ! Trước giờ cứ nghĩ Hà Giang xa xôi gập ghềnh khó đi. Quyết tâm đặt vé nhà xe Cầu Mè ngược lên núi mới thấy k như mình nghĩ. Đường đi tuyệt với và trên [...]

Greg Reed
1/5.0Greg Reed

"Terrible. Supposed to be in Hanoi now (coming..."

Terrible. Supposed to be in Hanoi now (coming from Ha Giang), and we're not even slightly close. We aren't even on the highway - taking the small roads. Se[...]

Đăng nhập