Đánh giá về Tiamo Coffee

5/5.0Đăng vào 29-01-2021

"(Translated by Google) Delicious cafe (Origi..."

(Translated by Google) Delicious cafe (Original) Cafe ngon

Đánh giá mới
về Tiamo Coffee

HỒNG THANH TIVI
5/5.0HỒNG THANH TIVI

"(Translated by Google) Trung Nguyen Ha Giang ..."

(Translated by Google) Trung Nguyen Ha Giang cafe (Original) cafe Trung Nguyên hà giang

Le Hai
5/5.0Le Hai

"(Translated by Google) Nice location to admir..."

(Translated by Google) Nice location to admire the mountain river (Original) Vị trí đẹp để ngắm cảnh sông núi

Đăng nhập