Đánh giá về Nhà Xe Ngọc Cường

4/5.0Đăng vào 29-04-2021

"(Translated by Google) This place is a heartf..."

(Translated by Google) This place is a heartfelt shuttle (Original) Địa điểm này đưa đón tận tình

Đánh giá mới
về Nhà Xe Ngọc Cường

Lythihien
1/5.0Lythihien

"Đi 2 lần xe Ngọc Cường ớn tới già.năm 2021 đi hà xuống bắc ninh d"

Đi 2 lần xe Ngọc Cường ớn tới già.năm 2021 đi hà giang xuống bắc ninh đang bầu 6 tháng ôm thêm 1 đứa nhỏ mà ko có giường nằm phải ngồi nhét như nhét lợn đi[...]

Hoàng Tân
1/5.0Hoàng Tân

"(Translated by Google) Put the top and bottom..."

(Translated by Google) Put the top and bottom end. I don't understand what the switchboard was for. Get customer feedback yes and then leave. What needs vs[...]

Đăng nhập