Đánh giá về Milano Coffee Nguyễn

3/5.0Đăng vào 5 tháng trước

"..."

Đánh giá mới
về Milano Coffee Nguyễn

phuong ngan ta
5/5.0phuong ngan ta

"(Translated by Google) I often come here to d..."

(Translated by Google) I often come here to drink cf, the price is reasonable and the quality of Cf is excellent, the taste is very sweet and fragrant, nea[...]

Tien Nham
5/5.0Tien Nham

"(Translated by Google) Space ok, delicious dr..."

(Translated by Google) Space ok, delicious drinks. Quan does not use plastic straws (Original) Không gian ok , đồ uống ngon . Quán ko dùng ống hút nhựa

Đăng nhập