Đánh giá về Nhà Nghỉ Tuấn Duyên

4/5.0Đăng vào 9 tháng trước

"(Translated by Google) Good, should maintain ..."

(Translated by Google) Good, should maintain (Original) Tốt, nên duy trì

Đánh giá mới
về Nhà Nghỉ Tuấn Duyên

꧁༺TUẤN VL༻꧂
5/5.0꧁༺TUẤN VL༻꧂

"Dep..."

Dep

duyên cao
5/5.0duyên cao

"(Translated by Google) The name of the house ..."

(Translated by Google) The name of the house thinks that it is cleaner than the hotel, the pure white pillow cover, the cleaning in the room is very clean,[...]

Đăng nhập