Đánh giá về Bến Xe Khách Hà Giang

4/5.0Đăng vào 25-01-2022

"Khang trang, tương đối sạch sẽ..."

Khang trang, tương đối sạch sẽ

Đánh giá mới
về Bến Xe Khách Hà Giang

thành Tiến
4/5.0thành Tiến

"ngồi gần bến đợi xe, chăm sóc tốt nhưng thời ..."

ngồi gần bến đợi xe, chăm sóc tốt nhưng thời gian đợi xe hơi lâu

SungthinBình Sùng Thìn
5/5.0SungthinBình Sùng Thìn

"Dân giàu, lòng thiện, chỉ có điều ngay lúc nà..."

Dân giàu, lòng thiện, chỉ có điều ngay lúc này thời tiết khá lạnh

Đăng nhập