Đánh giá về Bến Xe Khách Hà Giang

5/5.0Đăng vào 25-02-2022

"Dân giàu, lòng thiện, chỉ có điều ngay lúc nà..."

Dân giàu, lòng thiện, chỉ có điều ngay lúc này thời tiết khá lạnh

Đánh giá mới
về Bến Xe Khách Hà Giang

thành Tiến
4/5.0thành Tiến

"ngồi gần bến đợi xe, chăm sóc tốt nhưng thời ..."

ngồi gần bến đợi xe, chăm sóc tốt nhưng thời gian đợi xe hơi lâu

Tran Thin
4/5.0Tran Thin

"Khang trang, tương đối sạch sẽ..."

Khang trang, tương đối sạch sẽ

Đăng nhập